Thursday, 22 September 2011

ACEH LAM SEUJARAH – NAN BAND

TeuMPaT LoeN LaHe PuLau SuMaTRa
Di NaNGGRoe aCeH TaNoH MuLia
NaNGGRoe aCeH NYoe LeuPaH THaT JaYa
CuKoP THaT Di Thee u NaNGGRoe Lua


RiMBa JieH RaYa LaoT THaT LuaH
HaSe MeuLiMPaH aCeH THaT MeuGaH
RiMBa JieH RaYa LaoT THaT LuaH
HaSe MeuLiMPaH aCeH THaT MeuGaH

TeuMPaT LoeN LaHe PuLau SuMaTRa
Di NaNGGRoe aCeH TaNoH MuLia
NaNGGRoe aCeH NYoe LeuPaH THaT JaYa
CuKoP THaT Di Thee u NaNGGRoe Lua

RiMBa JieH RaYa LaoT THaT LuaH
HaSe MeuLiMPaH aCeH THaT MeuGaH
RiMBa JieH RaYa LaoT THaT LuaH
HaSe MeuLiMPaH aCeH THaT MeuGaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

YoH MaSa RaJa iSKaNDaR MuDa
NaNGGRoe Geu PimPeN NGoeN BiJaKSaNa
RaKYaT DuM MaKMu uDeP SeuJaHTRa
DaLaM BiMBiNGaN RaJa MuLia

TaPi JiNoe Ka LaeN BeDa
NaNGGRo YaNG CaNDeN Ka LaeN RuPa
IBaRaT BuNGoNG YaNG uLoeN PuLa
BuNGoNG YaNG KuMaNG Ka GoP Poe JuMBa

Ta MeuLaKee BaK Poe RaBBaNa
ACeH BeuJaYa LaGee SeMuLa
BeK TaNYoe KaRu SaBe SYeDaRa
BeuDoH BeuSaRe GaMPoNG NGoeN KuTa

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

YoH MaSa RaJa iSKaNDaR MuDa
NaNGGRoe Geu PimPeN NGoeN BiJaKSaNa
RaKYaT DuM MaKMu uDeP SeuJaHTRa
DaLaM BiMBiNGaN RaJa MuLia

TaPi JiNoe Ka LaeN BeDa
NaNGGRo YaNG CaNDeN Ka LaeN RuPa
IBaRaT BuNGoNG YaNG uLoeN PuLa
BuNGoNG YaNG KuMaNG Ka GoP Poe JuMBa

Ta MeuLaKee BaK Poe RaBBaNa
ACeH BeuJaYa LaGee SeMuLa
BeK TaNYoe KaRu SaBe SYeDaRa
BeuDoH BeuSaRe GaMPoNG NGoeN KuTa

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Judul lagu : Aceh Lam Seujarah
Penyanyi : NAN Band
Pencipta lagu :Syahrul AK
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000723092011 )


Dalam bahasa Indonesia


TeMPaT SaYa LaHiR PuLau SuMaTeRa
Di NeGeRi aCeH TaNaH MuLia
NeGeRi aCeH iNi SaNGaTLaH JaYa
SaNGaT TeRKeNaL Di NeGeRi LuaR

RiMBaNYa BeSaR LauTNYa SaNGaT LuaS
HaSiL MeLiMPaH aCeH SaNGaTLaH MeGaH
RiMBaNYa BeSaR LauTNYa LuaS
HaSiL MeLiMPaH aCeH SaNGaTLaH MeGaH

TeMPaT SaYa LaHiR PuLau SuMaTeRa
Di NeGeRi aCeH TaNaH MuLia
NeGeRi aCeH iNi SaNGaTLaH JaYa
SaNGaT TeRKeNaL Di NeGeRi LuaR

RiMBaNYa BeSaR SaNGaT LuaS
HaSiL MeLiMPaH aCeH SaNGaTLaH MeGaH
RiMBaNYa BeSaR LauTNYa LuaS
HaSiL MeLiMPaH aCeH SaNGaTLaH MeGaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

Di MaSa RaJa iSKaNDaR MuDa
NeGeRi BeLiau PiMPiN DeNGaN BiJaKSaNa
RaKYaTNYa MaKMuR HiDuP SeJaHTeRa
DaLaM BiMBiNGaN RaJa MuLia

TaPi SeKaRaNG TeLaH BeRBeDa
NeGeRi YaNG CaNTiK TeLaH LaiN RuPa
IBaRaT BuNGa YaNG aKu TaNaM
BuNGa YaNG KeMBaNG SuDaH MiLiK oRaNG

MaRi KiTa MoHoN KePaDa aLLaH
aCeH JaYa KeMBaLi SePeRTi SeMuLa
JaNGaN LaGi BeRTeNGKaR SeSaMa SauDaRa
BaNGKiTLaH SeMua SaMa RaTa KaMPuNG DeNGaN KoTa

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

Di MaSa RaJa iSKaNDaR MuDa
NeGeRi BeLiau PiMPiN DeNGaN BiJaKSaNa
RaKYaTNYa MaKMuR HiDuP SeJaHTeRa
DaLaM BiMBiNGaN RaJa MuLia

TaPi SeKaRaNG TeLaH BeRBeDa
NeGeRi YaNG CaNTiK TeLaH LaiN RuPa
IBaRaT BuNGa YaNG aKu TaNaM
BuNGa YaNG KeMBaNG SuDaH MiLiK oRaNG

MaRi KiTa MoHoN KePaDa aLLaH
aCeH JaYa KeMBaLi SePeRTi SeMuLa
JaNGaN LaGi BeRTeNGKaR SeSaMa SauDaRa
BaNGKiTLaH SeMua SaMa RaTa KaMPuNG DeNGaN KoTa

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

0 comments:

About Me

My Photo
Sang Penunggu Istana Daruddunia
Hanya seorang keturunan Aceh sejati yang ingin belajar dan mengumpulkan sejarah tentang negerinya agar tidak musnah ditelan zaman.
View my complete profile

Followers

/* You're free to use this blogger templates as long as my footer links still intake */