Sunday, 9 September 2012

BuNGoNG KaMaLa – KaMaRuZZaMaN

LoeN PuPoK LoeN SiBu
LoeN JiNGeuK TieP uRoe
BuNGoNG YaNG LoeN PuJo
PaKoeN Di KaMaLa

WaTee BeuNGoeH uRoe
BuNGoNG LoeN GoeT KeuMaNG
HaNa JaN LoeN TuJaN
Ka JiBa Le BaNa

oooooo BuNGoNG LoeN KaMaLa
oooooo HaTe LoeN KaLuKa

HaN MuNGKeN Le JiNoe
LoeN TuMe PoT BuNGoNG
YaNG KaYeM LoeN SaNJoeNG
Ka LuRoH u BuMoe

BuNGoNG LoeN KaMaLa

Hai BaMBaNG YaNG BaKHe
PaKoeN JiKaH JaHe
GoeT THaT SaMPe HaTe
TaSeuBa BuNGoNG LoeN

WaHe BuNGoNG SaYaNG
NaSiB DiKaH MaLaNG
BuNGoNG YaNG BaN KeuMaNG
JiNoe JieH Ka MaLa

SeuDeH HaTe NYaN Ka uLoeN KaLoeN
BuNGoNG LoeN MaLa

LoeN PuPoK LoeN SiBu
LoeN JiNGeuK TieP uRoe
BuNGoNG YaNG LoeN PuJo
PaKoeN Di KaMaLa

BuNGoNG LoeN KaMaLa

Hai BaMBaNG YaNG BaKHe
PaKoeN JiKaH JaHe
GoeT THaT SaMPe HaTe
TaSeuBa BuNGoNG LoeN

WaHe BuNGoNG SaYaNG
NaSiB DiKaH MaLaNG
BuNGoNG YaNG BaN KeuMaNG
JiNoe JieH Ka MaLa

SeuDeH HaTe NYaN Ka uLoeN KaLoeN
BuNGoNG LoeN MaLa

LoeN PuPoK LoeN SiBu
LoeN JiNGeuK TieP uRoe
BuNGoNG YaNG LoeN PuJo
PaKoeN Di KaMaLa

WaTee BeuNGoeH uRoe
BuNGoNG LoeN GoeT KeuMaNG
HaNa JaN LoeN TuJaN
Ka JiBa Le BaNa

oooooo BuNGoNG LoeN KaMaLa
oooooo HaTe LoeN KaLuKa

HaN MuNGKeN Le JiNoe
LoeN TuMe PoT BuNGoNG
YaNG KaYeM LoeN SaNJoeNG
Ka LuRoH u BuMoe

BuNGoNG LoeN KaMaLa
Read more >>

SYeH LuTHaN 2 - FRee DowNLoaD MP3 aCeH ( ADL 0140-0144 )

1. aNeuK Dua - SYeH LuTHaN : DoWNLoaD

2. BuNGoNG aCeH - SYeH LuTHaN : DoWNLoaD

3. BuNGoNG TeuLeuBeH - SYeH LuTHaN : DoWNLoaD

4. CuT PuTRoe - SYeH LuTHaN : DoWNLoaD

5. JeN JoK - SYeH LuTHaN : DoWNLoaD
Read more >>

JuNaiDa - FRee DowNLoaD MP3 aCeH ( ADL 0137-0139 )

1. BiNGKai Meu uKe - JuNaiDa : DoWNLoaD

2. RiNDu Keu CuT BaNG - JuNaiDa : DoWNLoaD

3. TeuTaP LoeN SaBa - JuNaiDa : DoWNLoaD
Read more >>

aRMaWaTi aR - FRee DowNLoaD MP3 aCeH ( ADL 0129-0136 )

1. aNeuK GaMPoNG - aRMaWaTi aR : DoWNLoaD

2. BeK RuJuK Le - aRMaWaTi aR : DoWNLoaD

3. GaSeH KaLeuKaNG - aRMaWaTi aR : DoWNLoaD

4. HaNa HaRGa - aRMaWaTi aR : DoWNLoaD

5. HaTe LoeN LuKa - aRMaWaTi aR : DoWNLoaD

6. oH JuLa MaLaM - aRMaWaTi aR : DoWNLoaD

7. SauDaGaR KaYa - aRMaWaTi aR : DoWNLoaD

8. SiGaNTaNG - aRMaWaTi aR FT a.BaKaR aR : DoWNLoaD

Read more >>
Saturday, 8 September 2012

aRi RaMa - FRee DowNLoaD MP3 aCeH ( ADL 0126-0128)

1. aCeH LoeN SaYaNG - aRi RaMa : DoWNLoaD

2. MuSiBaH BeuToNG - aRi RaMa FT NuRHaYaTi : DoWNLoaD

3. NaSeB aCeH - aRi RaMa : DoWNLoaD
Read more >>

FaHMi FauZa - FRee DowNLoaD MP3 aCeH ( ADL 0125-0125)

1. BuNGoNG BaNGSa - FaHMi FauZa : DoWNLoaD
Read more >>

KaMaRuZZaMaN - FRee DowNLoaD MP3 aCeH ( ADL 0124-0124 )

1. BuNGoNG KaMaLa - KaMaRuZZaMaN : DoWNLoaD
Read more >>

About Me

My Photo
Sang Penunggu Istana Daruddunia
Hanya seorang keturunan Aceh sejati yang ingin belajar dan mengumpulkan sejarah tentang negerinya agar tidak musnah ditelan zaman.
View my complete profile

Blog Archive

Followers

/* You're free to use this blogger templates as long as my footer links still intake */