Thursday, 29 September 2011

NANGGROE LOEN SAYANG - YUS DEDDY


NaNGGRoe a...CeH NYoe….
SeuRa…Moe…Meu…KaH…..
NaNGGRoe Meu…Tu…aH…..
PuSaKa…..Ka…Ya…

NaNGGRoe DuBee oeK……
Wasee….Le…LeuPah…..
MiNYeuK DeuNGoeN Gah….
Aceh LoeN….Ka….Ya….

NaNGGRoe Du….Bee oeK……
Wasee….Le…LeuPah…..
MiNYeuK DeuNGoeN Gah….
Aceh LoeN….Ka….Ya….


NaNGGRoe a...CeH NYoe…..
SeuRa…Moe…Meu…KaH…..
NaNGGRoe Meu…Tu…aH…..
PuSaKa…..Ka…Ya…

NaNGGRoe DuBee oeK……
Wasee….Le…LeuPah…..
MiNYeuK DeuNGoeN Gah….
Aceh LoeN….Ka….Ya….

NaNGGRoe Du….Bee oeK……
Wasee….Le…LeuPah…..
MiNYeuK DeuNGoeN Gah….
Aceh LoeN….Ka….Ya….
Hai PuTRoe ….a…..CeH….
Bijeeh ….Meu….Tu….aH……
SeuRa….Moe ……MeuKah…..
TaPeuWoe …..Ci……TRa….

LaGee YaNG Ka Ka…..
MaSa ….YaNG….. SuDaH……
ACeH NYoe Meu……GaH…..
BaN SaBoH……Doe…NYa

PuTRoe NGoeN Pu….Tri….
TaCi…CoK…LaNGKaH….
BuDaYa Da….eRaH….
TaCi…Peu….Gi…Sa….


NaNGGRoe a...CeH NYoe…..
SeuRa…Moe…Meu…KaH…..
NaNGGRoe Meu…Tu…aH…..
PuSaKa…..Ka…Ya…

NaNGGRoe DuBee oeK……
Wasee….Le…LeuPah…..
MiNYeuK DeuNGoeN Gah….
Aceh LoeN….Ka….Ya….

NaNGGRoe Du….Bee oeK……
Wasee….Le…LeuPah…..
MiNYeuK DeuNGoeN Gah….
Aceh LoeN….Ka….Ya….

ARoeNG PuLau PiNaNG DiBeuDoeH GeuLuMBaNG TuJoeH
LaM oeK PaTaH MaNYaM DiDaLaM MiNYeuK MeuLaBoH
ARoeNG PuLau PiNaNG DiBeuDoeH GeuLuMBaNG TuJoeH
LaM oeK PaTaH MaNYaM DiDaLaM MiNYeuK MeuLaBoHHiNDie LaoeT PaSie…Do…iDi…TaReK…PuKaT….
LoM uLoeN Di DaRaT DiDaRaT LoeN BaK KaJa
Lom PuTeH TeuLeuNG LoeN TeuLeuNG DiDaLaM Jeu…RaT
MaNToeNG TeuiNGaT TeuiNGaT …..GuNa GaTa


LoM BuKoeN Lee SaYaNG Hai CuT BaNG KeuTaPaNG PaYoeNG
LoM BaK uJoeNG GamPoeNG Hai GaMPoeNG KuPuLa JaWa
Loen HaRaP BeK uBaH SYeH DoeLLaH GaTa DeuNGoeN LoeN
MeuBu LaM DaLoeNG Hai DaLoeNG…TaBaGi Dua….ARoeNG PuLau PiNaNG DiBeuDoeH GeuLuMBaNG TuJoeH
LaM oeK PaTaH MaNYaM DiDaLaM MiNYeuK MeuLaBoH
ARoeNG PuLau PiNaNG DiBeuDoeH GeuLuMBaNG TuJoeH
LaM oeK PaTaH MaNYaM DiDaLaM MiNYeuK MeuLaBoHLoM Hai PuTRoe aCeH Hai aCeH….BiJeeH MeuTuaH....
LaM SeuRaMoe MeuKaH Hai MeuKaH Ta PeuWoe CiTRa
LaGee YaNG Ka Ka YaNG Ka Ka MaSa YaNG SuDaH
ACeH NYoe MeuGaH NYoe MeuGaH BaN SaBoH DoeNYaLoeM PuTRoe NGoeN PuTri NGoeN PuTRi aCi CoK LaNGKaH
BuDaYa DaeRaH DaeRaH ….TaCi Peu…GiSa
Lom aDaT iSTiaDaT iSTiaDaT ….ReuSaM DaeRaH
BeK Lee TaKeuBaH TaKeuBaH…TaCi PeuGuNa

ARoeNG PuLau PiNaNG DiBeuDoeH GeuLuMBaNG TuJoeH


Judul lagu : Nanggroe Loen Sayang
Penyanyi : Yus Deddy
Pencipta lagu :Yus Deddy
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000930092011 )
Read more >>
Saturday, 24 September 2011

CUT NYAK DHIEN – AYU ARIZA

Ho…….Ho…….Ho…..
Ha…….Ha…….Ha…..

TeuNGKu uMaR JoHaN PaHLaWaN MaJu DaLaM PRaNG ReuBoT MeRDeKa, GaNToe CuT NYaK DHieN Keu PaNGLiMa PRaNG, BeuLaNDa GeuCaNG MaTe MeuKeuBa….ooH Yeaah….DaeRaH SaBaNG SiMPaNG PuLo WeH
BaTaS Ceu aCeH uJoNG SuMaTRa
JeNDRaL KoHLeR KuBu Di aCeH
KuBu Di aCeH……
Peu YaNG Ka LeuBeH KaFe BeuLaNDa
KaFe BeuLaNDa…..

KuBu CuT NYaK DHieN HaNa Di aCeH
RaKYaT Di PReH-PReH DeuNGoeN ie MaTa
KuBu CuT NYaK DHieN NaNGGRoe SuMeDaNG
NaNGGRoe SuMeDaNG
BeuLaNDa BuaNG u TaNoH JaWa
u TaNoH JaWa

PaHLaWaN aCeH CuKoP THaT GaGaH DaLaM SeuJaRaH iNDoNeSia, NYaNKeuH CuT NYaK DHieN KeuTuRuNaN GieGeH, PaHLaWaN aCeH PaToeT Ta BaNGGa…ooh Yeaah…

LaGee CuT NYaK DHieN PaToeT Ta KeuNaNG
PaHLaWaN iNoeNG aCeH PuSaKa
GeuPeuTHeuN NaNGGRoe NYaWoeNG Geu KoRBaN
BaK Pi Ek SaYaNG KeuPaDa BaNGSa

DaRaH CuT NYaK DHieN MaNToeNG MeMBeNTaNG
Di TaNoH RiNCoeNG Di iSTiMeWa
Di iSTiMeWa
Di TaNoH RiNCoeNG Di iSTiMeWa
Di iSTiMeWa

NaNGGRoe aCeH NYoe GeuNaSeH TuHaN, SiDRoe PaHLaWaN MeuSYuHu NaMa,GeuPeuTeuN NaNGGRoe NYaWoeNG Geu KorBaN,SeuBaB Geu SaYaNG Keu aNeuK BaNGSa…KHe Moen…Yeaah…NaNGGRoe aCeH NYoe DaeRaH MoDaL
NaNGGRoe PaNGKai PRaNG YoH CoK MeRDeKa
KaReuNa aCeH Le THaT GeuSuMBaNG
BLoe KaPai TeuRBaNG SeuLaWaH DaRa
Di TaMaN MiNi SaBoeH Teu PaMPaNG
JeH PaT BLaNG PaDaNG YaNG NoMoR Dua
YaNG NoMoR Dua
JeH PaT BLaNG PaDaNG YaNG NoMoR Dua
KaJeuT Keu aYeuM MaTa

Gooooo…

oH GeuNeRaSi,MeuLaTi KeuMaNG
e BoH HaTe NaNG PeNeRuS BaNGSa
BeK SaMPe TuWoe GaDoeH DaRaTaN
INGaT Hai iNTaN JaSa SYuHaDa

WaHe aDeK LoeN aCeH Ta SaYaNG
JaSa PaHLaWaN BeK Ta SaGai LuPa
BeK Ta SaGai LuPa
aKaN PaHLaWaN Ta KeuNaNG JaSa
Ta HeNiNG CiPTa

Ho…Ho….Ho…o…..
Ha…Ha…..a…..
Ho…Ho….Ho…o…..
HM…..HM…..HM…..

Judul lagu : Tjut Nyak Dhien
Penyanyi : Ayu Ariza
Pencipta lagu :A Bakar AR/Syeh Noh (Alm)
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000824092011 )
Read more >>

NOVIA YUSUF - FREE DOWNLOAD MP3 ACEH ( ADL 0021-0023 )


1. Anugerah Cinta - Novia Yusuf : Download

2. Cinta Doble - Novia Yusuf : Download

3. Cinta Bang Lambak - Novia Yusuf Ft Apa Lambak : Download

Jangan lupa beli DVD aslinya sobat...Demi tercipta lagu-lagu terbarunya Novia Yusuf khususnya dan lagu Aceh umumnya juga demi kemajuan lagu-lagu Aceh yang kita cinta
Read more >>
Thursday, 22 September 2011

ACEH LAM SEUJARAH – NAN BAND

TeuMPaT LoeN LaHe PuLau SuMaTRa
Di NaNGGRoe aCeH TaNoH MuLia
NaNGGRoe aCeH NYoe LeuPaH THaT JaYa
CuKoP THaT Di Thee u NaNGGRoe Lua


RiMBa JieH RaYa LaoT THaT LuaH
HaSe MeuLiMPaH aCeH THaT MeuGaH
RiMBa JieH RaYa LaoT THaT LuaH
HaSe MeuLiMPaH aCeH THaT MeuGaH

TeuMPaT LoeN LaHe PuLau SuMaTRa
Di NaNGGRoe aCeH TaNoH MuLia
NaNGGRoe aCeH NYoe LeuPaH THaT JaYa
CuKoP THaT Di Thee u NaNGGRoe Lua

RiMBa JieH RaYa LaoT THaT LuaH
HaSe MeuLiMPaH aCeH THaT MeuGaH
RiMBa JieH RaYa LaoT THaT LuaH
HaSe MeuLiMPaH aCeH THaT MeuGaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

YoH MaSa RaJa iSKaNDaR MuDa
NaNGGRoe Geu PimPeN NGoeN BiJaKSaNa
RaKYaT DuM MaKMu uDeP SeuJaHTRa
DaLaM BiMBiNGaN RaJa MuLia

TaPi JiNoe Ka LaeN BeDa
NaNGGRo YaNG CaNDeN Ka LaeN RuPa
IBaRaT BuNGoNG YaNG uLoeN PuLa
BuNGoNG YaNG KuMaNG Ka GoP Poe JuMBa

Ta MeuLaKee BaK Poe RaBBaNa
ACeH BeuJaYa LaGee SeMuLa
BeK TaNYoe KaRu SaBe SYeDaRa
BeuDoH BeuSaRe GaMPoNG NGoeN KuTa

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

YoH MaSa RaJa iSKaNDaR MuDa
NaNGGRoe Geu PimPeN NGoeN BiJaKSaNa
RaKYaT DuM MaKMu uDeP SeuJaHTRa
DaLaM BiMBiNGaN RaJa MuLia

TaPi JiNoe Ka LaeN BeDa
NaNGGRo YaNG CaNDeN Ka LaeN RuPa
IBaRaT BuNGoNG YaNG uLoeN PuLa
BuNGoNG YaNG KuMaNG Ka GoP Poe JuMBa

Ta MeuLaKee BaK Poe RaBBaNa
ACeH BeuJaYa LaGee SeMuLa
BeK TaNYoe KaRu SaBe SYeDaRa
BeuDoH BeuSaRe GaMPoNG NGoeN KuTa

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
JeuT LoeN PeuLeuMaH TeuMPaT YaNG iNDaH
Soe BeuRaNGKaSoe Keu Neu JaK SiNGGaH
ACeH NYaNG GaGaH Na LaM SeuJaRaH

Judul lagu : Aceh Lam Seujarah
Penyanyi : NAN Band
Pencipta lagu :Syahrul AK
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000723092011 )


Dalam bahasa Indonesia


TeMPaT SaYa LaHiR PuLau SuMaTeRa
Di NeGeRi aCeH TaNaH MuLia
NeGeRi aCeH iNi SaNGaTLaH JaYa
SaNGaT TeRKeNaL Di NeGeRi LuaR

RiMBaNYa BeSaR LauTNYa SaNGaT LuaS
HaSiL MeLiMPaH aCeH SaNGaTLaH MeGaH
RiMBaNYa BeSaR LauTNYa LuaS
HaSiL MeLiMPaH aCeH SaNGaTLaH MeGaH

TeMPaT SaYa LaHiR PuLau SuMaTeRa
Di NeGeRi aCeH TaNaH MuLia
NeGeRi aCeH iNi SaNGaTLaH JaYa
SaNGaT TeRKeNaL Di NeGeRi LuaR

RiMBaNYa BeSaR SaNGaT LuaS
HaSiL MeLiMPaH aCeH SaNGaTLaH MeGaH
RiMBaNYa BeSaR LauTNYa LuaS
HaSiL MeLiMPaH aCeH SaNGaTLaH MeGaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

Di MaSa RaJa iSKaNDaR MuDa
NeGeRi BeLiau PiMPiN DeNGaN BiJaKSaNa
RaKYaTNYa MaKMuR HiDuP SeJaHTeRa
DaLaM BiMBiNGaN RaJa MuLia

TaPi SeKaRaNG TeLaH BeRBeDa
NeGeRi YaNG CaNTiK TeLaH LaiN RuPa
IBaRaT BuNGa YaNG aKu TaNaM
BuNGa YaNG KeMBaNG SuDaH MiLiK oRaNG

MaRi KiTa MoHoN KePaDa aLLaH
aCeH JaYa KeMBaLi SePeRTi SeMuLa
JaNGaN LaGi BeRTeNGKaR SeSaMa SauDaRa
BaNGKiTLaH SeMua SaMa RaTa KaMPuNG DeNGaN KoTa

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

Di MaSa RaJa iSKaNDaR MuDa
NeGeRi BeLiau PiMPiN DeNGaN BiJaKSaNa
RaKYaTNYa MaKMuR HiDuP SeJaHTeRa
DaLaM BiMBiNGaN RaJa MuLia

TaPi SeKaRaNG TeLaH BeRBeDa
NeGeRi YaNG CaNTiK TeLaH LaiN RuPa
IBaRaT BuNGa YaNG aKu TaNaM
BuNGa YaNG KeMBaNG SuDaH MiLiK oRaNG

MaRi KiTa MoHoN KePaDa aLLaH
aCeH JaYa KeMBaLi SePeRTi SeMuLa
JaNGaN LaGi BeRTeNGKaR SeSaMa SauDaRa
BaNGKiTLaH SeMua SaMa RaTa KaMPuNG DeNGaN KoTa

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH

SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
aKaN SaYa BaWa uNTuK MeLiHaT TeMPaT YaNG iNDaH
SiaPa SaJa YaNG HeNDaK iNGiN SiNGGaH
ACeH YaNG GaGaH aDa DaLaM SeJaRaH
Read more >>
Tuesday, 20 September 2011

BALASAN RAKET BAK PISANG - ANI

HaNa LoeN aNGGaP KaNDa RaKeT BaK PiSaNG
KoeN HaN LoeN SaYaNG Keu RuMoH TaNGGa
BaK PiHaK SaKeT HaTe LoeN KaNDa SaYaNG
PoMa DRoeNeuH LoeN NYoe SaBe GeuHiNa


MaCaM HaBa TRoeH KeuLoeN Hai KaNDa SaYaNG
LoeN GeuKHeueN MaLe SaMPoe oH TuHa
LeuBeH GoeT Ta MeuPiSaH Hai KaNDa SaYaNG
MaNGaT SeuNaNG PoMa DRoeN Hai KaNDa

LaM TaMaN SaRi Neu eu LoeN SeuNaNG
HaTe Di DaLaM SeuDeH LaGoiNa

KoeN LoeN BoeH MuKa LoeN eu DRoeNeuH CuT BaNG
HaTe LoeN BiMBaNG RaNGoe LoeN RaSa

aNoe Di PaSie BeK NeuKHeuN BeRLiaN
MeuNYoe HaN SeuNaNG Keu uLoeN Hai KaNDa
HaNa MeuBiSa HaTe LoeN KaNDa SaYaNG
MaNDuM NYoe KaReNa uReuNG CHiK KaNDa

HaNa LoeN aNGGaP KaNDa RaKeT BaK PiSaNG
KoeN HaN LoeN SaYaNG Keu RuMoH TaNGGa
BaK PiHaK SaKeT HaTe LoeN KaNDa SaYaNG
PoMa DRoeNeuH LoeN NYoe SaBe GeuHiNa

MaCaM HaBa TRoeH KeuLoeN Hai KaNDa SaYaNG
LoeN GeuKHeueN MaLe SaMPoe oH TuHa
LeuBeH GoeT Ta MeuPiSaH Hai KaNDa SaYaNG
MaNGaT SeuNaNG PoMa DRoeN Hai KaNDa

LaM TaMaN SaRi Neu eu LoeN SeuNaNG
HaTe Di DaLaM SeuDeH LaGoiNa

KoeN LoeN BoeH MuKa LoeN eu DRoeNeuH CuT BaNG
HaTe LoeN BiMBaNG RaNGoe LoeN RaSa

aNoe Di PaSie BeK NeuKHeuN BeRLiaN
MeuNYoe HaN SeuNaNG Keu uLoeN Hai KaNDa
HaNa MeuBiSa HaTe LoeN KaNDa SaYaNG
MaNDuM NYoe KaReNa uReuNG CHiK KaNDa

Judul lagu : Balasan Raket Bak Pisang
Penyanyi : Ani
Pencipta lagu : ...?
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000621092011 )
Read more >>

RAKET BAK PISANG – FATAHILLAH

CiNTa LoeN Ta aNGGaP RaKeT BaK PiSaNG
‘oH KaLeuH JeuMeuRaNG HaNa Le GuNa
BaK WaTee SeuNaNG DiLee LoeN Ta SaYaNG
‘oH Ka SuSaH HaNa Le TaNiTNa


NGoeN SiBLaH MaTa JiNoe LoeN Ta PaNDaNG
BaK PiHaK GaSiN HaNaLe MeuHaRGa
TeGa HaTe GaTa DiNDa LoeN SaYaNG
PeNGoRBaNaN LoeN HaNa TaNiTNa

LaM TaMaN SaRi GaTa Meu aYoN
WaTe TaNGieNG LoeN TaTeM BoeH MuKa

Ta MeuMaT JaRoe Ta PeuDeuH BaK LoeN
SaKeT HaTe LoeN HaNa TaNitNa

aNoe Di PaSie SaNG-SaNG BeRLiaN
Meu BLeT-BLeT CaHaYa KeuNoNG uRoe KHa
MeMaNG RuPa GaTa TaRi Hai iNTaN
HaTe Di DaLaM RaCoN MeuBiSa

CiNTa LoeN Ta aNGGaP RaKeT BaK PiSaNG
‘oH KaLeuH JeuMeuRaNG HaNa Le GuNa
BaK WaTee SeuNaNG DiLee LoeN Ta SaYaNG
‘oH Ka SuSaH HaNa Le TaNiTNa

NGoeN SiBLaH MaTa JiNoe LoeN Ta PaNDaNG
BaK PiHaK GaSiN HaNaLe MeuHaRGa
TeGa HaTe GaTa DiNDa LoeN SaYaNG
PeNGoRBaNaN LoeN HaNa TaNiTNa

LaM TaMaN SaRi GaTa Meu aYoN
WaTe TaNGieNG LoeN TaTeM BoeH MuKa

Ta MeuMaT JaRoe Ta PeuDeuH BaK LoeN
SaKeT HaTe LoeN HaNa TaNitNa

aNoe Di PaSie SaNG-SaNG BeRLiaN
Meu BLeT-BLeT CaHaYa KeuNoNG uRoe KHa
MeMaNG RuPa GaTa TaRi Hai iNTaN
HaTe Di DaLaM RaCoN MeuBiSa

Judul lagu : Raket BaK Pisang
Penyanyi : Fatahillah
Pencipta lagu : ...?
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000521092011 )
Read more >>
Monday, 19 September 2011

FATIMAH AMIR - FREE DOWNLOAD MP3 ACEH ( ADL 0011-0020 )


1. Angen Malam - Fatimah Amir : Download

2. Bahtera Cinta - Fatimah Amir : Download

3. Bintang Di Manyang - Fatimah Amir : Download

4. Cinta Tapadu - Fatimah Amir : Download

5. Duroe Penghalang - Fatimah Amir : Download

6. Gaseh Pujaan - Fatimah Amir : Download

7. Naseb Bungong - Fatimah Amir : Download

8. Selat Malaka - Fatimah Amir : Download

9. Ujeun Ateuh On Keuladi - Fatimah Amir : Download

10. Wajah Menggoda - Fatimah Amir : Download

Jangan lupa beli DVD aslinya sobat...Demi tercipta lagu-lagu terbarunya Fatimah Amir khususnya dan lagu Aceh umumnya juga demi kemajuan lagu-lagu Aceh yang kita cinta
Read more >>

GASEH SAYANG PRANG – IMUM JON

HaN PaDoK MaTa Ka DeuNGoeN aWaN
Di MaTa GaTa iNTaN GaTa DeuH SaBe
NaN TeuH MeuSaLoB LaM JiWa BaDaN
MeuNaN KeuH NyuM BaN GaTa Di HaTeGaTa Meu uKe SaNG SaNG BuLeueN TRaNG
Di LaNGeT MaNYaNG Keu CaHYa HaTe
PaT MaNToeNG HuTeueN NYaNG LoeN JaK SaYaNG
Keu GaTa iNTaN HaN TuWo HaTe

ANGeN Peu BaPoT LaM RiMBa TuHaN
MeuHo KeuH iNTaN uLoeN Ba HaTe
HaTe LoeN SeuDeH MeuCHeN NGoeN SaYaNG
DaK JeuT Hai iNTaN BeK MeuPiSaH Le

SaLeH PaT MaNToeNG uLoN JaK MeuPRaNG
Do’a Keu uLoeN Hai JaNToeNG HaTe
aDaK PieH ReuBaH LaM RiMBa TuHaN
NeuBRi Le TuHaN SYuRuGa TiNGGi

SaLeH PieH HuDeP uMu LoeN PaNYaNG
MeuDo’a iNTaN MeuSaPaT TeuMa
DaLaM BaHGia TaNYoe MeuSaBoH
DeuNGoeN NieT NYaNG JRoH SaLeNG SeuTia


PaKRi Hai PaKRi PaKRi Lon PaBaN
KheuNDaK BaK TuHaN MeuNoe LoN RaSa
NaNGGRoe MeuDaRaH HaN JeuT BaH MeuNaN
SiaT LoN TiNGGai GaTa Hai DiNDa

NYaNG ULoN HaRaP BaK GaTa iNTaN
JaGa DRoe SaYaNG ‘oH TaN KaKaNDa


SaLeH PaT MaNToeNG uLoN JaK MeuPRaNG
Do’a Keu uLoeN Hai JaNToeNG HaTe
aDaK PieH ReuBaH LaM RiMBa TuHaN
NeuBRi Le TuHaN SYuRuGa TiNGGi

SaLeH PieH HuDeP uMu LoeN PaNYaNG
MeuDo’a iNTaN MeuSaPaT TeuMa
DaLaM BaHGia TaNYoe MeuSaBoH
DeuNGoeN NieT NYaNG JRoH SaLeNG SeuTia


HaRaPaN HaTe BeuTRoH BaN HaJaT
LaGee BaN iNGaT MeuNaN BeuLaHe
HaTe NYaNG RiNDu BeuNa KeuH uBaT
MaNGaT BeK SiSaT BeK LuKa HaTe

uReueNG LoN GaSeH uReueNG LoN SaYaNG
NeuBRie Ya TuHaN KaMoe BaHGia


Judul lagu : Gaseh Sayang Prang
Penyanyi : Imum Jon
Pencipta lagu : Imum Jon
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000420092011 )
Read more >>
Tuesday, 13 September 2011

HARAPAN RAKYAT – SYECH YOULDY PRIMA

HaRaPaN KaMoe
MaNDueM – MaNDueM SaRe

Keu TeuNGKu PA

YaNG DueK LeGeSLaTieF


WaKie Di KaMoe
YaNG DueK DPRA
WaKie Di KaMoe
YaNG DueK DPRK
JaNJi DeuNGon RaKYaT
WaJeB NYaN Neu PeuGLaH
MaNDueM FiSi MiSi
YaNG KaLeuH Neu KiSaH
MOU HeLSiNGKY
YaNG Ka Neu TeKeN SaH
WaJeB Neu PeuJuaNG
SiTiTeK BeK SaLaH

HaRaPaN KaMoe
MaNDueM – MaNDueM SaRe

Keu TeuNGKu PA
YaNG DueK LeGeSLaTieF

KaTReP THaT KaMoe PReH
YaNG LaGe URoe NYoe
YaNG LaGe URoe NYoe
HaRaP TeuNGKu PA
YaNG DueK Di PaRLeMeN
YaNG DueK Di PaRLeMeN

KaTReP THaT KaMoe PReH
YaNG LaGe URoe NYoe
YaNG LaGe URoe NYoe
HaRaP TeuNGKu PA
YaNG DueK Di PaRLeMeN
YaNG DueK Di PaRLeMeN

BaRoeJeH KaMoe
HuDeP DaLaM SuSaH
aDaK JeuT JiNoe
KaMoe BeuSeuJaHTra( TeuNGKu TuLoNG NeuPiKe KeuKaMoe SiaT BaCut,KaMoe SeP BRaT SuSaH JiNoe )

BaRoeJeH KaMoe
HuDeP DaLaM SuSaH
ADaK JeuT JiNoe
KaMoe BeuSeuJaHTra


( KaMoe UReuNG MeuLaoT TeuNGKu,MeuNYoe Na Neu SaYaNG Neu BaNTu PaT-PaT YaNG JeuT )

BaRoeJeH KaMoe
HuDeP DaLaM SuSaH
ADaK JeuT JiNoe
KaMoe BeuSeuJaHTra

HaRaPaN KaMoe MaNDueM – MaNDueM SaRe Keu TeuNGKu PA
YaNG DueK LeGeSLaTieF

KaMoe RaKYaT aCeH
PeRLe PeRuBaHaN
PeRLe PeRuBaHaN
BeK Na Le MeuRiWaNG
YoeH GoB MaT KuaSa
YoeH GoB MaT KuaSa

KaMoe RaKYaT aCeH
PeRLe PeRuBaHaN
PeRLe PeRuBaHaN
BeK Na Le MeuRiWaNG
YoeH GoB MaT KuaSa
YoeH GoB MaT KuaSa

TeuNGKu Neu JaK DiKeu
KaMoe JaK Di Likot
TeuNGKu BeK Teu MaKoT
Na RaKYaT YaNG BeLa


( HaRaPan KaMoe RaKYaT…UeKeu aCeH BeuMaKMue…Beu MeuSYuHu BaN SiGoeM DoNYa )

TeuNGKu Neu JaK DiKeu
KaMoe JaK Di Likot
aBu BeK Teu MaKoT
Na RaKYaT YaNG BeLa


( KaMoe SaBe MeuDo’a Keu TeuNGKu, Beu SeHaT BaDaN NGoeN PiKiRaN, Beu Ek Neu PeuSeuJaHTRa RaKYaT )

TeuNGKu Neu JaK DiKeu
KaMoe JaK Di Likot
TeuNGKu BeK Teu MaKoT
Na RaKYaT YaNG BeLa

HaRaPaN KaMoe
MaNDueM – MaNDueM SaRe
Keu TeuNGKu PA
YaNG DueK LeGeSLaTieF

KaTReP THaT KaMoe PReH
YaNG LaGe URoe NYoe
YaNG LaGe URoe NYoe
HaRaP TeuNGKu PA
YaNG DueK Di PaRLeMeN
YaNG DueK Di PaRLeMeN

KaMoe RaKYaT aCeH
PeRLe PeRuBaHaN
PeRLe PeRuBaHaN
BeK Na Le MeuRiWaNG
YoeH GoB MaT KuaSa
YoeH GoB MaT KuaSa

BaRoeJeH KaMoe
HuDeP DaLaM SuSaH
ADaK JeuT JiNoe
HuDeP BeuSeuJaHTra( KaMi aDa SePuLuH TaHuN uDaH PeGaWai HoNoR, KaPaN KaMi PaK TeuNGKu.. JaDi PeGaWai NeGeRi )

BaRoeJeH KaMoe
HuDeP DaLaM SuSaH
ADaK JeuT JiNoe
KaMoe BeuSeuJaHTra


( TeuNGKu…PeMeRiNTaH aCeH LaGe-LaGe SoT..SiTeuNGoH HaTe BaK GeuTeuGaKKaN SYaRiaT iSLaM )
T E G A K K A N I S L A M Y A N G K A F F A H

TeuNGKu Neu JaK DiKeu
KaMoe JaK Di Likot
TeuNGKu BeK Teu MaKoT
Na RaKYaT YaNG BeLa( KaMoe MuDa-MuDi aCeH..TReP-TReP THaT Ka NGaNGGoR..PaJaN DiTaMoeNG iNVeSToR u aCeH TeuNGKu )

TeuNGKu Neu JaK DiKeu
KaMoe JaK Di Likot
aBu BeK Teu MaKoT
Na RaKYaT YaNG BeLa


( TeuNGKu..KaMoe KauM PeuTaNi..aDaK JeuT PuPoK Di aCeH BeK SaMPe HaNa..MaNGaT SeuJaHTRa KaMoe PeuTaNi )

TeuNGKu Neu JaK DiKeu
KaMoe JaK Di Likot
Ba CuT BeK Teu MaKoT
Na KaMoe YaNG BeLa


( TriMoeNG GeuNaSeH Hai TeuNGKu GeuBeRNuR..aTeuH uSaHa DRoeNeuH PeNGoBaTaN Di aCeH Ka GRaTiS..aLHaMDuLiLLaHHHHHHHHHH )

Judul lagu : Harapan Rakyat
Penyanyi : Syech Youldy Prima
Pencipta lagu : Syech Youldy Prima
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000314092011 )
Read more >>
Sunday, 11 September 2011

APA LAHU - FREE DOWNLOAD MP3 ACEH ( ADL 0001-0010 )1. Kupi Dangdut - Apa Lahu : Download

2. Kucing Garong - Apa Lahu : Download

3. Jum,at Kliwon - Apa Lahu : Download

4. Aceh Padang - Apa Lahu : Download

5. Mita Raseuki - Apa Lahu : Download

6. Honda Green - Apa Lahu : Download

7. Keunong Seurapa - Apa Lahu : Download

8. Hudep Di Madu - Apa Lahu : Download

9. Tang Ting Tong - Apa Lahu : Download

10. Hana Sep Sep - Apa Lahu : Download


Jangan lupa beli DVD aslinya sobat...Demi tercipta lagu-lagu terbarunya Apa Lahu khususnya dan lagu Aceh umumnya juga demi kemajuan lagu-lagu Aceh yang kita cinta
Read more >>
Thursday, 8 September 2011

BAHTERA CINTA – Marwan L Ft Yelse

JiPoeT aNGeN MaLam…
RaSa SiJueK LaM HaTe…
INDaH SaBe Meu uKe…
KiSaH CiNTa aSMaRa…
INDaH SaBe Meu uKe…
KiSaH CiNTa aSMaRa…


MeuPaWoeT KeuNaNGan…
JeuT Keu LaMBaNG PeuNoeH MaKNa…
HaRoeM TiMoeH MeuWaNGi…
TaMaN SaRi BuNGoeNG SeuLaNGa…
HaRoeM TiMoeH MeuWaNGi…
TaMaN SaRi BuNGoeNG SeuLaNGa…

GaSeH SaYaNG BeuTRoeH LaM Hate…
LoeN HaRaP BeK MeuPiSaH…
BeuSaBoeH JiWa…

LoeN HaRaP BeK MeuPiSaH…
WaHe eH SaYaNG…
WaHe eH SaYaNG…

CiNTa LoeN NYoe PuTeH BaN TuLeuNG…
HaN LoeN PeuDua…

SuSaH SeuNaNG TaNYoe aRoeng…
BaHTeRa CiNTa…
SuSaH SeuNaNG TaNYoe aRoeng…
BaHTeRa CiNTa…

MeuKRue Hai SeuMaNGaT…
URueNG YaNG uLoeN GaSeh…
NaSiB KaLeuH MeuTuLeH…
TaNYoe MeuSaPaT Dua…
NaSiB KaLeuH MeuTuLeH…
TaNYoe MeuSaPaT Dua…

MeuPaWoeT KeuNaNGan…
JeuT Keu LaMBaNG PeuNoeH MaKNa…
HaRoeM TiMoeH MeuWaNGi…
TaMaN SaRi BuNGoeNG SeuLaNGa…
HaRoeM TiMoeH MeuWaNGi…
TaMaN SaRi BuNGoeNG SeuLaNGa…

GaSeH SaYaNG BeuTRoeH LaM Hate…
LoeN HaRaP BeK MeuPiSaH…
BeuSaBoeH JiWa…

LoeN HaRaP BeK MeuPiSaH…
WaHe eH SaYaNG…

CiNTa LoeN NYoe PuTeH BaN TuLeuNG…
HaN LoeN PeuDua…

SuSaH SeuNaNG TaNYoe aRoeng…
BaHTeRa CiNTa…
SuSaH SeuNaNG TaNYoe aRoeng…
BaHTeRa CiNTa…

MeuKRue Hai SeuMaNGaT…
URueNG YaNG uLoeN GaSeh…
NaSiB KaLeuH MeuTuLeH…
TaNYoe MeuSaPaT Dua…
NaSiB KaLeuH MeuTuLeH…
TaNYoe MeuSaPaT Dua…

Judul lagu : Bahtera Cinta
Penyanyi : Marwan L Ft Yelse
Pencipta lagu : Marwan L
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000209092011 )
Read more >>
Thursday, 1 September 2011

KUPI DANGDUT – Apa Lahu

BaH THaT MeuKeuNoNG
o'H TaTaMoeNG LaM WaRoeNG KuPi
LaDoeM JeP MiLo TaYu aToe
KaCaNG NGoeN RuTi
o'H PoeH BeuRaKaH KaRaB BeuKaH
GLaH-GLaH ie KuPi
uLee HaN MuMaNG LeuPaH THaT SeuNaNG
Ka Meu WeT-WeT GaKi
uLee HaN MuMaNG LeuPaH THaT SeuNaNG
Ka Meu WeT-WeT GaKi


KaSaLaH DiLoeNG ie LaM GaYoNG
KuPi ie LuPie
RuPa JieH Seu ueM BaN KuTaLuM
Ka TuToeNG BiBie
HaNa PaT PeuGaH TuToeNG LiDaH
aLLaHu RaBBi
KaLeuPaH TeuGoeK LeuH NYaN Ka TeuRHoeK
KaKeuMoNG NGoeN GuSi
KaLeuPaH TeuGoeK LeuH NYaN Ka TeuRHoeK
KaKeuMoNG NGoeN GuSi

MeuNYoe Hai MeuKaRaT TaJeB
LeuPaH THaT SaKeT o'H Teutong BiBie
PeuRaSa-RaSa TeuRaSa Na PHeT
TaPeuTReP-PeuTReP Ta PReH DaNG LeuPi

Na TaMaH DaRaH NGoeN ie MiRaH
LaDoM JeP FReSTi
NGoeN KuPi TuBRoeK Keu NGoeN TaJoeK
TaBaGi-BaGi
NYaNG PaJoeH BaKWaN CuKoeP SiMBaN
Ka MeuKaP CaMPLie
Ka aPoeH aPaH HaNa PaT PeuGaH
Ka Keu eueNG LoeM BiBie
Ka aPoeH aPaH HaNa PaT PeuGaH
Ka Keu eueNG LoeM BiBie

MeuNYoe Hai MeuKaRaT TaJeB
LeuPaH THaT SaKeT o'H Teutong BiBie
PeuRaSa-RaSa TeuRaSa Na PHeT
TaPeuTReP-PeuTReP Ta PReH DaNG LeuPi

BaH THaT MeuKeuNoNG
o'H TaTaMoeNG LaM WaRoeNG KuPi
LaDoeM JeP MiLo TaYu aToe
KaCaNG NGoeN RuTi
o'H PoeH BeuRaKaH KaRaB BeuKaH
GLaH-GLaH ie KuPi
uLee HaN MuMaNG LeuPaH THaT SeuNaNG
Ka Meu WeT-WeT GaKi
uLee HaN MuMaNG LeuPaH THaT SeuNaNG
Ka Meu WeT-WeT GaKi

MeuNYoe Hai MeuKaRaT TaJeB
LeuPaH THaT SaKeT o'H Teutong BiBie
PeuRaSa-RaSa TeuRaSa Na PHeT
TaPeuTReP-PeuTReP Ta PReH DaNG LeuPi

Na TaMaH DaRaH NGoeN ie MiRaH
LaDoM JeP FReSTi
NGoeN KuPi TuBRoeK Keu NGoeN TaJoeK
TaBaGi-BaGi
NYaNG PaJoeH BaKWaN CuKoeP SiMBaN
Ka MeuKaP CaMPLie
Ka aPoeH aPaH HaNa PaT PeuGaH
Ka Keu eueNG LoeM BiBie
Ka aPoeH aPaH HaNa PaT PeuGaH
Ka Keu eueNG LoeM BiBie

MeuNYoe Hai MeuKaRaT TaJeB
LeuPaH THaT SaKeT o'H Teutong BiBie
PeuRaSa-RaSa TeuRaSa Na PHeT
TaPeuTReP-PeuTReP Ta PReH DaNG LeuPi

BaH THaT MeuKeuNoNG
o'H TaTaMoeNG LaM WaRoeNG KuPi
LaDoeM JeP MiLo TaYu aToe
KaCaNG NGoeN RuTi
o'H PoeH BeuRaKaH KaRaB BeuKaH
GLaH-GLaH ie KuPi
uLee HaN MuMaNG LeuPaH THaT SeuNaNG
Ka Meu WeT-WeT GaKi
uLee HaN MuMaNG LeuPaH THaT SeuNaNG
Ka Meu WeT-WeT GaKi

KaSaLaH DiLoeNG ie LaM GaYoNG
KuPi ie LuPie
RuPa JieH Seu ueM BaN KuTaLuM
Ka TuToeNG BiBie
HaNa PaT PeuGaH TuToeNG LiDaH
aLLaHu RaBBi
KaLeuPaH TeuGoeK LeuH NYaN Ka TeuRHoeK
KaKeuMoNG NGoeN GuSi
KaLeuPaH TeuGoeK LeuH NYaN Ka TeuRHoeK
KaKeuMoNG NGoeN GuSi

Judul lagu : Kupi Dangdut
Penyanyi : Apa Lahu
Lirik : M. Yusar
Source : Aceh Dalam Lagu ( 000101092011 )
Read more >>

About Me

My Photo
Sang Penunggu Istana Daruddunia
Hanya seorang keturunan Aceh sejati yang ingin belajar dan mengumpulkan sejarah tentang negerinya agar tidak musnah ditelan zaman.
View my complete profile

Followers

/* You're free to use this blogger templates as long as my footer links still intake */